Slimme Afvalcontainer Rotterdam

Slimme Afvalcontainer Rotterdam

afvalcontainer rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft onlangs een slim plan geïmplementeerd om de efficiëntie van haar afvalinzamelingssysteem te verhogen. Het systeem combineert draadloze sensoren met data-analyse, routeplanning en routebegeleiding van de chauffeur om de inzameling van afvalcontainers te bewaken en te optimaliseren. Deze sensoren bewaken de locatie van afvalcontainers en geven informatie door aan een centrale server. Hierdoor kunnen chauffeurs voorkomen dat de containers te vol worden gevuld. Dit plan wordt al uitgevoerd in verschillende steden in heel Europa.

Het nieuwe afvalinzamelsysteem in Rotterdam moet het voor inwoners gemakkelijker maken om afval en ander grofvuil af te voeren lees meer. Het systeem kent twee mogelijkheden: een ondergrondse container in de binnenstad of een inzamelpunt midden in een dichtbevolkt gebied. Er zijn ondergrondse afvalcontainers voor restafval, papierrecycling en glasrecycling. Het gemeentelijk contract van de stad met TWS, een Nederlands bedrijf, heeft tot doel deze service beschikbaar te maken voor elk huishouden in de stad.

Hoewel Nederland strenge regels heeft tegen illegale export, worden sommige soorten afval gerecycled en teruggestuurd naar Europa. Sommige materialen zijn bijvoorbeeld afkomstig uit Azië en worden teruggestuurd naar Europa voor recycling. Ondertussen hebben snelgroeiende economieën grondstoffen nodig om producten te bouwen en te vervaardigen, dus deze materialen worden naar ontwikkelingslanden gestuurd. In Rotterdam gaat het meeste papier- en plasticafval naar China, terwijl metaal en elektronisch afval naar Afrika gaat. De bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de overbrenging van deze afvalstoffen verschillen aanzienlijk in de kwaliteit van hun recycling- en veiligheidspraktijken.

Klik hier voor meer waardevolle informatie: https://afzetbak.nl/